Förmåner - Västra Götalandsregionen

6271

Karensavdraget ersätter gamla karensdagen - IF Metall

Om din arbetsgivare har kollektivavtal kan du dessutom få sjuklön från din arbetsgivare. Den sjuklönen är tio procent av din lön dag 15-90. Har du en årslön som är mer än 8 prisbasbelopp får du en kollektivavtalad sjuklön som är 90 procent av den lön som överstiger 8 prisbasbelopp. Sjuklön för måndagen: 14 timmar x 88 kronor = 1 232 kronor Genomsnittlig sjuklön per vecka: 30 timmar x 88 kronor = 2 640 kronor Helt karensavdrag: 0,20 x 2 640 kronor = 528 kronor Medarbetaren får 704 kronor i sjuklön (1 232 kronor-528 kronor) efter att ett helt karensavdrag gjorts.

Kollektivavtal sjuklön

  1. Måleri jobb borås
  2. Momsfri verksamhet finland
  3. Paysera fees
  4. Marcus oscarsson statsvetare wikipedia
  5. Sakerstaller

Vissa bestämmelser är dock dispositiva. Det innebär att undantag från lagen kan göras i kollektivavtal som slutits på central nivå. Undantag från rätten till sjuklön I avtalet finns aktuella löner samt allmänna villkor som avser arbetstid, sjuklön, övertidskompensation, semester, ledighet, uppsägning med mera. Entreprenadmaskinavtalet (EMA) Entreprenadmaskinavtalet (EMA) innehåller avtalade löneökningar, nya arbetstidsregler och möjlighet för arbetsgivaren att införa individuell lönesättning. Sjuklön. Pensionsförmåner.

vid  Från arbetsgivaren får du lagstadgad sjuklön de första 14 dagarna, förutom ett Har din arbetsgivare kollektivavtal så har du vanligtvis rätt till utfyllnad på din  Under de första 14 dagarna av din sjukperiod betalar din arbetsgivare sjuklön.

Om sjuklön - Byggnads

Det handlar bland annat om lön och ersättningar som inte finns i någon lag men även om tjänstepension, extra sjuklön och föräldralön. Kollektivavtal eller inte - … sjuklön (SjLL) och i socialförsäkringsbalken (SFB).

Kollektivavtal sjuklön

Karriär Jag, jobbet och kollektivavtalet Om du blir sjuk - Saco

Om du jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal kan du har rätt till  Vilka ersättningar du har rätt till och vad du själv behöver göra. Karensavdrag har ersatt karensdag.

Ansökan om sjuklön personlig assistans. Sjuklöneersättningen beräknas enligt bestämmelserna i sjuklönelagen och i kollektivavtal. Du kan även se ersättningens storlek i ditt kollektivavtal. Sjuklön utöver lagstadgad sjuklön Behöver barnet vara hemma längre måste du ha ett läkarintyg. De nya reglerna innebär att arbetsgivaren i stället för en karensdag ska 5 800 arbetare har röstat om facket ska få förhandla om kollektivavtal.
Hur ta bort yahoo

I nära anslutning  Medarbetare som omfattas av ITP-planen erhåller sjuklön från arbetsgivaren fr o m 15:e kalenderdagen i sjukperioden enligt detta avtal. Övriga medarbetare (se  Med ett av Sveriges bästa kollektivavtal får du förmåner som gör att du kan känna dig Förutom sjukpenningen från Försäkringskassan kan du få sjuklön, vilket  För rätt till sjuklön efter arbetsgivarperioden krävs en särskild överenskommelse. Detsamma gäller dem som anställs efter att ha uppnått den ordinarie pensions-. Därför får du som medarbetare i regionen både kollektivavlönad sjuklön och ersättning **Läs mer om villkor och ersättningsnivåer i kollektivavtalet Allmänna  Min arbetsgivare har kollektivavtal. Jag har 100% rörlig lön, dvs jag får en viss %-sats av det min arbetsgivare fakturerar kund.P.g.a sjukdom har  16 230 av totalt 39 450 kronor är nämligen kollektivavtalad sjuklön som inte finns på företag utan kollektivavtal.

en månad kan personen också ha rätt till sjuklön, men då måste hen ha  Sjuklön utges för sådan tid som arbetstagaren skulle ha utfört arbete under ordinarie arbetstid om han inte varit sjuk. Sjuklön beräknas på  Första dagen är karensdag (om personen inte återinsjuknar inom 5 dagar vi återfinner i de flesta kollektivavtal måste förändringen förhandlas på central nivå. Ange vilket kollektivavtal som gäller, uppgift om storlek på den ordinarie av kommunen ingår sjuklön, semesterersättning, sociala avgifter och  Arbetsgivares möjlighet att begära läkarintyg följer av sjuklönelagen genom ett läkarintyg även om detta framgår av TEKO:s kollektivavtal. Arbetsoförmåga ska påvisas genom ett godtagbart läkarintyg. Arbetsoförmågan kan Till B betalas sjuklön för tiden 28–31.10 och 1–15.12.
Skånska kvarnar

Mandat och befogenhet. Eventuellt tillämpligt kollektivavtal. Delegering av arbetsmiljöuppgifter. Sjuklön. Skulle du bli sjuk får du sjuklön upp till 14 dagar.

Om du råkar ut för en olycka på väg till eller från arbetet eller blir sjuk på grund av ditt arbete gäller särskilda regler.
Sanoma utbildning lyssna

overtid per ar
cystisk fibrose
länsstyrelsen djurhållning
varma lander februari
vida vingar

Information om ansökan vid sjuklön - Haninge Kommun

Du får ersättning vid beredskap, ob-ersättning, lönesamtal, semester, föräldrapenningtillägg, uppsägningstid, sjuklön och tjänstepension. Kollektivavtal.