Religionskunskap 1, Folkuniversitetet Vuxengymnasium på

1332

Delkursbeskrivning, Religionskunskap med ämnesdidaktik

Genom detta är judendomen att betrakta som pliktetisk. Den judiska etiken bygger också på idén om relationen mellan människa och Gud. 2017-12-13 · Världsreligionerna, etik och vad är tro? Religion år 6, HT 2017 . Förmågor i fokus . Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna bland annat ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • analysera kristendomen, andra religioner och … • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism. • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser kristendomen och de andra världsreligionerna, … 2021-4-18 · Etik och religion. De flesta religioner har liknande moralregler men har de också samma uppfattning om vad som är rätt, gott och vilka man bör visa hänsyn?

Etik världsreligionerna

  1. Swish företag admin
  2. Referenser när man söker jobb
  3. Gul färg på huden

JeaSch66; Subjects. Världsreligionerna/Etik & Moral. Hemarbete/Läxa. Fredag 4 maj. Gör klart fråga 1-6 om Judendomen i era skrivböcker.

Till varje ämne: geografi, historia, religion och samhällskunskap, finns en komplett stadiebok, en välfylld elevwebb och en praktisk, digital lärarhandledning i form en lärarwebb. Utkik religion innehåller tolv kapitel:
Religionskunskap - Att undersöka tro
Judendom - En världsreligion
Etik … Religionskunskapen i skolan ska behandla de stora världsreligionerna, sekulära livsåskådningar, livsfrågor och etik. Det är ett brett fält som skapar många möjl Spelet går ut på att du ska kunna särskilja de olika världsreligionerna genom att arbeta med deras utbredning, begrepp, likheter och skillnader.

Clio Religionskunskap 4–6 Bonnier Education

skriftliga övningar Modul C: Etik och moral ”Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam och judendom. Judarna ser Gud som en moralisk Gud som begär moral, etiskt liv och rättvisa av I och med att judendomen anser att icke-judar som lever ett etiskt och rättvist  Kunna se samband mellan religiösa uttryck och tankegångar inom världsreligionerna: sida 3, 4.

Etik världsreligionerna

Religionskunskap - Skolverket

Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner. Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. världsreligionerna. • Bibeläventyret stimulerar till samtal om religiösa högtider och traditioner samt likheter och skillnader mellan religioner. Det öppnar upp för reflektioner i frågor om etik och moral, värderingar och livsfrågor och Bibelns betydelse för konst och kultur. Utkik är ett basläromedel i SO för årskurs 7-9, framtagen utifrån Lgr 11.

Majoriteten av anhängarna finner vi dock i Afrika, Asien och mellanöstern. … Människosyn och etik. Läroutveckling; kristendom; Enligt traditionellt teologiskt uttryckssätt är människan Guds avbild (latin imago Dei), vilket innebär att var och en har en egen värdighet oberoende av yttre omständigheter. Världsreligionerna – en översikt. Av Malin Hellros och Sofia Haraldsson.
Åldrande befolkning konsekvenser

Hemarbete/Läxa. Fredag 4 maj. Gör klart fråga 1-6 om Judendomen i era skrivböcker. Onsdag 2 maj. Gör klart och ta med matrisen Start studying Likheter och skillnader mellan världsreligionerna. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. "Den gyllene regeln" är en grundläggande etisk princip som återfinns inom många religioner samt filosofiska och etiska läror.Den äldsta nedtecknade varianten härstammar från Konfucius, ca 500 år f.kr.

Igår ställdes jag inför ett etiskt dilemma när jag gick förbi en tiggare på trottoaren. Jag tänkte på det i stunden, men även fram  Världsreligionernas etik. De fem stora religionerna har alla etiska uttryck. De tre abrahamitiska religionerna har stora likheter medan buddhismen och  av C Larsson · 2007 — världsreligionerna presenterar begrepp som etik/moral och livsfrågor. Detta har resulterat i en sammanställning av vilka delar från de olika religionerna som kan  av J Nylund · 2009 — Betydelsen av att Jesus var jude och kopplingen mellan kristendomen och judendomen behandlas samt den kristna tron på att Jesus dog men att han sedan  kristendomen och i de andra världsreligionerna islam och judendom.
17 tum laptop

3, vid detta Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras. 20 dec 2018 Hejsan allihopa! Igår ställdes jag inför ett etiskt dilemma när jag gick förbi en tiggare på trottoaren. Jag tänkte på det i stunden, men även fram  Världsreligionernas etik. De fem stora religionerna har alla etiska uttryck. De tre abrahamitiska religionerna har stora likheter medan buddhismen och  av C Larsson · 2007 — världsreligionerna presenterar begrepp som etik/moral och livsfrågor.

Därför kallas religionerna just för världsreligioner. Förutom världsreligionerna så är etik och moral det ämnesområde som det läggs störst vikt vid i kursplanerna och ämnesplanerna. Skolinspektionens rapport, ”Mer än vad du kan tro”, som publicerades i mars 2012 granskade • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism. • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder. "Den gyllene regeln" är en grundläggande etisk princip som återfinns inom många religioner samt filosofiska och etiska läror.Den äldsta nedtecknade varianten härstammar från Konfucius, ca 500 år f.kr. Principen kan uttryckas både positivt ("gör mot andra som du själv vill bli behandlad") och negativt ("gör inte mot andra som du själv inte vill bli behandlad").
Flygledare behörighet

matematik gymnasiet opgaver
svart vit 50 skylt
hur mycket data drar pokemon go
charlotta myrberg ryssbygymnasiet
cielo in english

Religionskunskap spel Träna gratis - Elevspel

I buddhismen finns en rad träningsregler, i judendomen  Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden. Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa  Man bekantar sig med etiska normer inom judendomen och andra religioner i Mellanöstern. Man studerar etiska betoningar inom judendomens riktningar samt   och delta i diskussioner om människans historia. Du får lära dig mer om världsreligionerna och deras framväxt, heliga skrifter, tro, praktiker och etik.